ESSE

Dalana açılan dar qapı

İnsanın mahiyyəti barədə bir çox paradiqmalar ortaya atılıb, bəlkə də, minlərlə doktorinalar hazırlanıb. Onları ümumi...

Susmaq haqqınız var

Bir autizmli uşağa “Kitab nədir?” sualını vermişdilər. O isə cavabında müxtəlif zamanlarda yaşayan insanların görüşməsi.