ESSE

ÇARLZ DİKKENS

Xeyr! Çarlz Dikkensin müasirləri tərəfindən nə qədər sevildiyini kitablardan və bioqraflardan öyrənməməliyik. Sevgi...

Borxes

Borxes... Çox oxuduğum, çox ehtiram etdiyim, yaradıcılığını çox sevsəm də, bəzən şəxsiyyəti və dünyagörüşünə tənqidi...