ESSE

Əsərin başlanğıcı

Rahat evi və xoş xasiyyəti olan yaraşıqlı, ağıllı və zəngin Emma Vudhaus dünyanın ən böyük nemətlərinə sahib sayılırdı..

Azərbaycan

Dünyavü aləm dəyişildi, mənalar özgə təbir əxz elədi, yəni bizim dilcə söyləsək, o şeylər ki əsl mənalarını itirmişdi,

Katoble­pas

Son gün­lər öh­də­mə dü­şən iş­lə­rin çox­lu­ğu Si­zə dər­hal ca­vab yaz­ma­ğı­ma