ESSE

Katoble­pas

Son gün­lər öh­də­mə dü­şən iş­lə­rin çox­lu­ğu Si­zə dər­hal ca­vab yaz­ma­ğı­ma

Etibarsız təhkiyəçi

Otaqdan çıxdım. Baş sağlığı vermədiyim onda ağlıma gəldi. Xalası onun üçün hər cəhətdən ana kimiydi...

Teatr və “o”

Onun sonuncu dəfə səhnədə çıxış etdiyi tamaşaya mənim də şahdilik etməyim mənə olduqca böyük sevinc yaşatdı...