ESSE

Etibarsız təhkiyəçi

Otaqdan çıxdım. Baş sağlığı vermədiyim onda ağlıma gəldi. Xalası onun üçün hər cəhətdən ana kimiydi...

Teatr və “o”

Onun sonuncu dəfə səhnədə çıxış etdiyi tamaşaya mənim də şahdilik etməyim mənə olduqca böyük sevinc yaşatdı...