ESSE

Qırmızı saçlı qadın

Keçmişlə savaşa tutuşmaq gələcəyə heç bir şey vəd etmədiyi kimi, keçmişi öyüb ona tapınmaq da inkişafa mane olur.   &nb

Kavaler poeziya

İngiltərədə 17-ci əsrin birinci yarısında ilk dəfə vətəndaş müharibəsi baş vermişdi. I Karl və üsyançı parlament...

Dekartın qərarı

Dünya fəlsəfə tarixində dərin iz qoymuş, on yeddinci əsrdə “modern fəlsəfənin atası” kimi yeni...