ESSE

Dekartın qərarı

Dünya fəlsəfə tarixində dərin iz qoymuş, on yeddinci əsrdə “modern fəlsəfənin atası” kimi yeni...

Dovlatovun "Çamadan"ı 

Sergey Dovaltov Sovet Rusiyasının quraq iqliminə rəğmən intellektual azadlığını qoruyub saxlamış sayılı yazarlardandır.