ESSE

Ədəbiyyatsız dünya

Kitab yarmarkalarında, ya da kitab evlərində başıma tez-tez eyni şey gəlir: mədəni bir adam yaxınlaşıb arvadı, qızı...

Don Kixot inamı

Həyatda müxtəlif inam növləri vardır. Bunlardan biri də faciəvi komik inamdır. Faciəvi komik inam insanın həyat haqqında

Meşşanlaşan yalquzaqlar

Hər bir individin qarşısında iki yol durur; ya cəmiyyətlə harmoniyada olan, onların tələblərinə uyğun zövqlərini...