ESSE

Vaqif Nəsib

...Doğrudan da İmamverdi müəllimin evi bir yaradıcılıq məbədi imiş. Azərbaycan yazıçılarının hamısının ordan səsi....