ESSE

Jan Valjan inamı

İnsana məhəbbət üstə katorqaya düşmüş İnsan zülmət gecədə insanlar arasında özünə məskən tapmır.

Ədəbiyyatsız dünya

Kitab yarmarkalarında, ya da kitab evlərində başıma tez-tez eyni şey gəlir: mədəni bir adam yaxınlaşıb arvadı, qızı...

Don Kixot inamı

Həyatda müxtəlif inam növləri vardır. Bunlardan biri də faciəvi komik inamdır. Faciəvi komik inam insanın həyat haqqında