ESSE

Meşşanlaşan yalquzaqlar

Hər bir individin qarşısında iki yol durur; ya cəmiyyətlə harmoniyada olan, onların tələblərinə uyğun zövqlərini...

Vaqif Nəsib

...Doğrudan da İmamverdi müəllimin evi bir yaradıcılıq məbədi imiş. Azərbaycan yazıçılarının hamısının ordan səsi....