HEKAYƏ

Əlibaba bacı

Bu hekayə bizim uşaqlığımızın əyləncəsi, incə yerişli, nazik səsli, qadın ədalı Əlibaba Bacı haqqındadır. Köhnə fotoşəki

Eldəniz müəllim

Adəti üzrə ilk xoruz banının səsinə oyandı. Cırıldayan tavana ehtiyatla basaraq çölə çıxdı. Kəndin təmiz havasını..

Rus qızı

Tarixi-İsəvinin min səkkiz yüz doxsan dördüncü ilində piyada gedən Reynqarten Rusiya tərəfindən gəlmişdi ki, Qafqazdan..