HEKAYƏ

Eldəniz müəllim

Adəti üzrə ilk xoruz banının səsinə oyandı. Cırıldayan tavana ehtiyatla basaraq çölə çıxdı. Kəndin təmiz havasını..

Rus qızı

Tarixi-İsəvinin min səkkiz yüz doxsan dördüncü ilində piyada gedən Reynqarten Rusiya tərəfindən gəlmişdi ki, Qafqazdan..

Çuğundursatan oğlan

Neçә il bundan әvvәl bir kәnddә müәllimlik edirdim. Mәktәb bir qapısı, bir pәncәrәsi olan kiçik otaqdan ibarәt idi vә...