HEKAYƏ

Duz

Seymur paltosunu geyinib qapının ağzında dayandı...

Vanda

Vandanın işıldayan qara gözləri və sarı saçları var idi.