HEKAYƏ

Vanda

Vandanın işıldayan qara gözləri və sarı saçları var idi.

İnsanın taleyi

Yuxarı Donda müharibədən sonra gələn yaz çox az-az görünən və tez düşən yazlardan idi...

Ürək yaman şeydir

Sәrvәr әsgәrlikdәn bir ayrı vaxt gәlmiş olsaydı, bәlkә kәnddә belә tez darıxmayacaqdı. Ancaq o, payızda gәldi...