ŞEİR

Qarlı gecənin səhəri

Yavaş-yavaş, qarış-qarış iməkləyər qaranlıq onun  İşığa həsrət qəlbinə sarı. Yağar qar gecədən səhərə qədər. Onun donar

Susamış dəniz

Dərdin böyüyü-kiçiyi olmur, ürəkdə beşiyi olur, evi-eşiyi olur. Hərdən-hərdən düşür yolumun üstə bir parç