ŞEİR

İmdad

Məni Ora apar, yovşanlar ətir saçan yerə. Torağaylar, qaratoyuqlar hoppanaraq qaçan yerə. Səslə, nəfəslə dolsun ciyərlər

Qarlı gecənin səhəri

Yavaş-yavaş, qarış-qarış iməkləyər qaranlıq onun  İşığa həsrət qəlbinə sarı. Yağar qar gecədən səhərə qədər. Onun donar