ƏDƏBİYYAT

  Corc Oruel-1984

Corc Oruelin 1984-ü yazıldığı dövrdə olduğu kimi, bu gün də öz aktuallığını qorumaqdadır. Maraqlıdır ki, bu antiutopik..