ƏDƏBİYYAT

Bizim Əlabbas

Böyük ərəb şairi Adonisin sözüdür: “Yaradıcılıq məlum olmayan obyektə müdaxilə etməkdir.” Bilmirəm, o kişi konkret...