ƏDƏBİYYAT

O

İşinizdə nə irəliləyiş var, Professor? – General hövsələsini zorla basıb soruşdu.