KİTAB

Allah olmaq çətindir

dətən özümə yeni kitab almaq qərarına gələrkən ya sosial şəbəkələr, ya da mütaliəsinə güvəndiyim dostlardan müəyyən...