Ağlıma gəlmədi ölüm var axı...

Rafiq Tağı

aglima-gelmedi-olum-var-axi

Anamı beş-on dəfə görməyim qalır

Qəriblikdə 
nə səadət 
anamı beş-on dəfə
görməyim qalır...

Ağlamağın ustasıdı,
hər il başqa cür 
qocadı
anam - 
onu beş-on dəfə 
görməyim qalır.

Kefindədi 
ürəyidaş oğlanları – 
dünənəcən 
təqaüdünə qardaş 
oğlanları.

Məni görmək istəyir 
deyirlər – 
üzümdən öpmək istəyir...

Qəriblikdə
nə səadət - 
təsadüfən sağ qalsaq,
anamı beş-on dəfə
görməyim qalır.

1980, noyabr

 

İohann Baxı eşidərdim köynək almasaydım

Ucuz yerlər tutulu
konsertdə...
İohann Baxı eşidərdim
köynək almasaydım.
Anam yazdı,
danladı,
qış köynəyi aldım
özümə.

Baxı eşidərdim ancaq
köynək almasaydım.
Ucuz yerləri
çoxdan tutub
hər şeyin korluğunu
çəkənlər.

Kəndçi geyimimlə
tuşam
biletçi qızın qəzəbinə.
Şüşədən keçir hətta
saçlarından
saçılan
fransız ətrinin
nizəsi.

...İohann Baxı eşidərdim
köynək almasaydım.

 

1980, noyabr

 

Anam bilib pisləmişdi

Uzaq yerin
Günəşi soyuq -
biganədi qəribə.
Uzaq yerin 
adamı insafsız -
ölümə laqeyd,
diriyə laqeyd.
Anam bilib pisləmişdi.

Uzaq yerin 
gülləri ətirsiz.
Uzaq yerin 
qızları kədərsiz.
Adamdan çox
itləri sevənlərindən
qorxuram
uzaq yerin.
Soyuqqanlı
projektorlarından 
qorxuram.
Anam bilib pisləmişdi.

Tanışına
yarınıram - 
kimsəsiz deyil desin,
Vətəni var desin - 
anatomiya muzeylərinə
düşməyim öləndə.
Anam bilib pisləmişdi...

Uzaq yeri 
anam bilib pisləmişdi.

1980, oktyabr

 

Qəribliyimi görməsin anam

Yanıma gəlməsin,
qəribliyimi görməsin
anam.
Buraların yazı gözəl, 
qışı gözəl - 
demişəm.
Buraların yaşayış gözəl -
demişəm. 
Ancaq yanıma gəlməsin,
qəribliyimi görməsin 
anam. 

Qəhqəhə çəkmişəm yanında - 
inanıb.
Amandı, yanıma gəlməsin!
Qəribliyimi görməsin
anam.

Bu adam necəsindəndi - 
aramayandı qəriblik,
ölməyə
yaramayandı qəriblik.
Ancaq yanıma gəlməsin,
qəribliyimi görməsin 
anam.

1981, yanvar

 

Vətəndən gələn qonaqlarım

Ölənləri demədilər...
Təsəllisiz 
yaşayana 
demədilər çox şeyi.
Anamın saçları
ağdımı?
qəribliyim
kiməsə ağırdımı?
...Təsəllisiz yaşayandan 
gizlətdilər unudanı...
Bir vaxt
məni sevənlər
sevməyə ər tapıblar - 
gizlətdilər amma
təsəllisiz yaşayandan.
...Ölənləri
demədilər - 
təsəllisiz yaşayandan 
gizlətdilər çox şeyi.

1981, yanvar

 

Qalstukum köynəyim rəngdə

Qalstukum köynəyim rəngdə - 
mənim gizli sevincim,
mənim yeganə səadətim.

Qalstukum köynəyim rəngdə...
Anamı qocaltdım,
anamı,
təkliyimlə - 
vəfasızlıqları
görməyimə 
göz yummadı,
xoş söz də ummadı ancaq
bir kəsdən.

Qalstukum köynəyim rəngdə - 
geyinəndə mənim təsəllim...
Adamların təsəllisi 
adam alçatlmaqdı, 
bəzəkli it saxlamağasa
gücüm çatmaz.

Qalstukum köynəyim rəngdə - 
mənim gizli sevincim,
mənim yeganə səadətim...

1980, oktyabr

 

Sizi tanımamışam

Kasıblığımdan
qorxanlar,
qəribliyimə gülənlər,
sizi tanımamışam...
 

Kirayədəyəm yenə
bir alkoqolikin evində - 
təki can sağ olsun...
 

Gördüyünüz mavi
kostyumdayam hələ - 
yay-qış.
Mənə nə var - 
içimi yeyib dolanaram
tanış tələbələrə
qonaq gedərəm
nahar vaxtı,
şam vaxtı.

Sizə nə istisi, 
nə soyuğu.
Kasıblığımdan
qorxanlar,
qəribliyimə gülənlər,
sizi tanımamışam...

1980, oktyabr

 

Darıxdığım hər gün

Uzaq diyarların sədası yaxşı!
Vətəni atanda sevindim hətta
Ağlıma gəlmədi ölüm var axı,
Yaxşı yaşamaqdan vacib 
dünyada.

“Qızıl ürəklidir orda adamlar”, - 
Necə inanardım mən hər kəlməyə!
Tez-tez çəkişərdim doğma atamla,
Nə var-nə var
gündə görürəm deyə.

Könül istəyənlər qalıb uzaqda
Ümidsiz, imkansız sevgilərilə.
Şəklimi də öpür orda uşaqlar,
Sevməyi öyrənib evdəkilərdən.

Yüngül arzuların çəkdiyi yerlər,
Peşiman olmağı öyrətdi mənə.
Bəlkə də “axmaqdır” indi deyərlər,
Razıyam hər şeyə,
dönsəm Vətənə.

Uzaq diyarların sədası yaxşı!
Vətəni atanda sevindim hətta
Ağlıma gəlmədi ölüm var axı,
Yaxşı yaşamaqdan vacib dünyada.
 

15.10.1984

 

Pis günlərlə tanışdı, yaxşı günləri görməyi qalır

Pis günlərlə tanışdı,
yaxşı günləri 
görməyi qalır...
Anasızdı uşaqlığı
yöndəmsiz oğlanın.

Bəzənməyi - 
üzünü qırxmağıdı.
İşi-peşəsi 
darıxmaqdı. 

Araqdan başqa 
içki görməyib.
Kef görməyib 
yorğun-arğın arvadını 
qucaqlamaqdan savayı.
 

Kəndçi oğlandı 
yöndəmsiz oğlan – 
söz ona toxunandı.
Pis günlərdən az görməyib, 
yaxşı günləri 
görməyi qalır.

...Şeytanın 
qıçını sındırıb 
şəhərə gələndə, 
dəvətinə 
qızlar oynamadı 
restoranda. 
Orada qızlar 
ədalı-ədalı, 
oğlanlar 
harın-harın.
Pis günlərdən 
az görməyib, 
yaxşı günləri 
görməyi qalır.

1980, dekabr

 

Yaxın qəbir həsrəti

Uzaq yerin rahatlığı qüssəli - 
yaxın dostu demirəm,
dəyməyə heç
yaxın qəbir tapılmaz.


...Vətəndə başkəsən də
insaflıdır - 
həm sevimli,
həm inadkar.
Koroğlu xasiyyətlidir
Vətəndəki cinayətkar.

 

23.01.1988

 

Hökumət adamı qardaşım

Yaydan-yaya
elə bil
dustaqlıqdan qurtarır
hökumət adamı qardaşım.

Vaxt tapır
adam olmağa.
Qəribliyə gəlir, 
mənə dəyir. 

Sevgi dolu məktublarıma 
xəbər dolu məktub 
yazan qardaş 
məzuniyyətə çıxıb – 
həyatı anlayıb, 
ötən ili yaşamağına 
peşimanlaylb.

6.02.1988

 

Mənim dayım

Sadə bir oğlandır...
Onun ucuz, 
mavi köynəyindən 
alacağam mən də.
 

Paltarından
zəhmət ətri udur
uşaqları.
Ondan
qoxusunu alar
çöllərin
ömür yoldaşı

kulis.az

0