Həmişəcavan Ramiz Rövşən

Ramiz Rövşən

hemishecavan-ramiz-rovshen

Bu gün müasir Azərbaycan poeziyasının ən qüdrətli simalarından olan Ramiz Rövşənin doğum günüdür. Fabula.az dəyərli şairimizi təbrik edir, ona can sağlığı arzulayır...

İçindən yıxılır adam 

Təkcə gücsüzlüyündən
yıxılmır, atam balası,
Arabir gücündən yıxılır adam.
Başını dik tutub gəzdiyi yerdə
içindən yıxılır adam.
İllər boyu neçə dərdə
dözüb dayanır,
Qəfil sevincindən yıxılır adam.

Dünya qaçır ayağının altından – 
yıxılmır,
Bu dünyanın ən dəlisov atından
yıxılmır,
Amma bir kəpənəyin qanadından,
bir otun ucundan yıxılır adam.

…Gülmə hər yıxılana,
atam balası, gülmə, –
Elə bilmə
bu dünyada təkcə gücsüzlüyündən
ya da ki, acından yıxılır adam…

Azad qadın heykəlinə

Yox,sənin canın da daşdan deyilmiş 
Gör səni nə günə qoydular, qadın. 
Əvvəlcə çadranı açdılar sənin 
Sonra paltarını soyundurdular… 
Sonra səni soğan kimi qat- qat 
Soydular, qadın 
Zalımların gözü də yaşarmadı
Bu quldurlar içində,də,
Səni soymağı ,kim bacarmadı? 
Bir sevginin işığı düşmüşdü üz – gözünə 
Soydular ,o işığı da soydular 
Qurmadığın ev – eşiyi 
Doğmadığın uşağı da soydular… 
Gör səni nə günə qoydular, qadın. 
Sonra abrın,həyan soyuldu getdi,
Sonra səbrin, dözümün 
Göz yaşları taladı, 
Soydu getdi, gözünü 
Gözlərin lümlüt qaldı. 
Sonra gözlərindən öpdülər yenə 
Adına nəğmələr qoşdular qadın 
Səndən ötrüymüş sən demə
İnqilablar, savaşlar 
Axan qanlar,
Kəsilən başlar, qadın. 
İnqilabı neynirdin ki?
Sən özün inqilabsan
Sən başdan ayağacan oxunmamaış kitabsan.
kimsə səni gözlərindən 
Oxumağa başladı Kimsə ayaqlarından 
Amma heç kəs oxuyub sona çata bilmədi 
Ortada ilişib qaldı hamısı.
Nə üstdən aşağı baxırsan bizə 
Yoxsa bizi də sən doğmusan qadın 
Sənin doğduqların azad deyilsə 
Özün necə azad olmusan qadın?
Yox, sənin azadlığın yarımçıqdır deməli 
Sən də yarımçıqsan biz də yarımçıq 
Yaxşımız da pisimiz də yarımçıq 
Sən bizi təzədən doğ, azad qadın heykəli 
Amma cırtdan doğma
Sən bizi div doğ 
Amma yarımçıq yox, bizi bütöv doğ 
Onda sən də tamam azad olarsan 
Ey mənim daş anam azad olarsan.

Analar aldatdı bizi

Şirin-şirin yuxudaydıq, 
Bir zalım oyatdı bizi.
Anaların gucağından
Bu dünyaya atdı bizi.

Düşdük yolların ağına,
Baxtımızın sorağına,
Qatdı bizi qabağına,
Əlində oynatdı bizi.

Biz ki yol nədi bilməzdik,
Biz ki öl nədi bilməzdik,
Bilsək dünyaya gəlməzdik,
Analar aldatdı bizi…

Təpədən dırnağa hirs içindəyəm

əpədən dırnağa hirs içindəyəm
Dönmüşəm dustağa hirs içindəyəm
Bu hasar içində, bu hirs içində
Ürəyim özünə yer tapa bilməz
Bir çiçək qoxusu, bir quş qoxusu
Daha ürəyimə yol tapa bilməz

Səpdim mən öz yarama mən öz külümü
Adam öz külünə bulunur belə
Dişim parça-parça kəsir dilimi
Şeirim hecaya bölünür belə
Mən belə adamam məndən uzaq gəz
Uzaq gəz xeyirimdən, şərimdən mənim
Daha bu qələmim çiçək bitirməz 
Qızlar çələng hörməz şeirimdən mənim
Qaçdım məni sevən gözlərdən daha
Hamının sevgisi gözündə qalsın
Ev tikən deyiləm sözlərdən daha
Qoy hamı o çölün düzündə qalsın
Sən də daşlamağa özgəsini tap
Məni ömür boyu daşlayan adam
gilası mürəbbə quzunu kabab
Şairi heykəl tək xoşluyan adam
Yox heykəl ummuram bu yer üzündə
Mənim daş olmağa yoxdu həvəsim
Daş olub lap ulu Füzulinin də
yanında durmağa yoxdu həvəsim
Mən sənin yanında dururam
Sənin... küçənin tinində dilənən qarı
Başindan var-dövlət yağan ölkənin
Bəxtəvər günündə dilənən qarı
Heç kəs sığal çəkməz düm ağ saçına
O gümüş telindən öpürəm sənin
Qorxma pul qoymuram sənin ovcuna
Əyilib əlindən öpürəm sənin

0