Dünyanın ürəyindən qan axır (şeirlər)

Nailə Adilqızı

dunyanin-ureyinden-qan-axir-sheirler

Dünyanın ürəyindən qan axır
 

Bu dünyanı Yaradan, yaratdı yaşayasan.

İxtiyarın yox sənin dünyanı dağıdasan.

Ancaq yenə göstərir insan vəhşi xilqətin,

Torpaq üstə qan tökür, alır şeytan sürətin.


 

Dünya doyub topların, bombaların səsindən,

Susdurun bu səsləri nəfəs alsın dərindən .

Sərhəd çəkib hər dövlət torpaq üstə davadı.

Bilmirlər ki, bu dünya necə fani dünyadı.


 

Dünya süzür səmada gözlərindən qəm yağır.

Səmada gəzəgənlər dünyaya bir çür baxır.

Deyirlər, bu nə səsdi hərdən silkələnirsən,

Bizim kimi sən niyə sevinib, gülməyirsən?


 

Bilmirlər ki dünyanın ürəyindən qan axır.

Hər tərəfindən, hər gün gör neçə yara alır.

Sinəsində, dözülməz şeytanlar məskən salıb.

Hər atılan bombalar dünyanı yaralayıb.


 

Şikayət etmir heç vaxt yaşatdığı nadandan.

Fikirləşir cavabın özü verəcək dövran.

Fırlanır qəmli qəmli, səbri böyük dünyanın,

Səbri dolunca ancaq, almaq olmaz qabağın.


 

Hələ susur, danışsa od tökəcək dilindən.

Gözü doymayanların, gətirəcək gözündən.

Qan qusdurub alacaq şəhidlərin ahını,

Siləcək köklərini, dünyadan yer üzündən .


 

29.10.2020.

Nailə Adilqızı


 

İgid əsgərlər
 

Dünya duysun bizim haqq səsimizi,

Geriyə yol yoxdu, ləngitmə bizi

Yolumuz haqq yolu, Vətən yoludu

Heç qüvvə ayırmaz bu yoldan bizi


 

Yaşa Vətən oğlu, igid əsgərlər

Sizinlə fəxr edir vətən sevərlər

Qovun düşmənləri torpağımızdan

Topaqdan pay olmaz bunu bilsinlər


 

Ucalsın göylərə bu haqq səsimiz

Haqq qalib gələcək, haydi irəli

Tanrıya əmanət hər əsgərimiz

Ruhunuz şad olsun şəhidlərimiz


 

Səbrimiz tükəndi gözümüz döndü

Yağı düşmənlərin çırağı söndü

İndi ölüm belə qorxutmur bizi

Şanlı qələbələr səsləyir bizi


 

Fərx etdim səninlə qəhrəman xalqım

Öz sözün dəyəndə Baş Komandanım

Birləşdik hamımız bir yumruq kimi

Döyüşə hazırdı hər Vətəmdaşın !

 

20.10.2020

Nailə Adilqızı


 

Yüksələn bayrağım
 

Yaşa odlar yurdum Azərbaycanım.

Səndən ilham alır ürəyim, canım.

Var olsun yurdumun mərd oğulları,

Sizə əmanətdir vətən torpağı.


 

Od püskür nəfəsin yaxsın düşməni,

Bir də düşünməsin bizim vətəni.

Son olsun düşmənə bu verdiyin dərs,

Qızıl xətlə yazdın sən səlnaməni.


 

Qoru vətənmi yağı düşməndən,

Sizə əmanətdir hər zaman Vətən.

Mübariz ordumun qəhrəmanları,

Yaşatmaz vətənə xor baxanları.


 

Qaldır bayrağımı qoy dalğalansın,

Hər tərəf rəngindən nura boyansın.

Canını vətənə fəda edənlər,

Ruhunuz sevicdən payını alsın.


 

Yüksələn bayrağım bir də enməsin,

Üstünə duman çən bir də gəlməsin.

Səs sal Azərbaycan hürriyyətinlə,

Dünya, şöhrətindən desin, dövlətim.

 

02.11.20.

Nailə Adilqızı


 

Azərbaycanımın qəhrəmanları

 

Ay mənim qəhrəman igid əsgərim,

Sənə sonsuz oldu sevgim, rəğbətim.

Canını vətənə qurban edənin,

Unutmaz adını, heç vaxt millətim.


 

-->

0